Rada Powiatu Łowickiego idzie na sądową batalię z wojewodą

Rafał Klepczarek
Zbigniew Rau, wojewoda łódzki
Zbigniew Rau, wojewoda łódzki Archiwum DŁ
Rada Powiatu Łowickiego zdecydowała większością głosów, że pójdzie na sądową wojnę z wojewodą łódzkim. Zbigniew Rau na początku grudnia unieważnił uchwałę RPŁ w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy powiatu łowickiego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i m. in. podmiotami pożytku publicznego.

Prawnicy wojewody wskazali, że w powiatowej uchwale z 26 października nie wskazano okresu realizacji programu, nie przywołano uchwały, na podstawie której przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi podmiotami oraz nie określono trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych, opiniujących składane oferty.

Miesiąc później Rada Powiatu Łowickiego przyjęła stanowisku, w którym odrzuciła uwagi nadzoru prawnego wojewody łódzkiego jako bezzasadne. Ten kilka dni później unieważnił październikową uchwałę RPŁ.

W czwartek, 22 grudnia radni powiatowi debatowali nad wejściem w spór sądowy ze Zbigniewem Rau. Na czwartkowe spotkanie radnych przygotowano projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na decyzję wojewody łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łowiczu. Poparło go 11 koalicyjnych radnych, 2 wstrzymało się od głosu, a czterech opozycyjnych członków rady nie wzięło udział w głosowaniu mimo obecności na sali obrad.

Kto zapłaci za budowę fabryki Izery w Jaworznie?

Wideo

Dodaj ogłoszenie