Rada miejska nie pozbawi biskupa łowickiego honorowego obywatelstwa [ZDJĘCIA]

Rafał Klepczarek
Rafał Klepczarek
Petycję w łowickim ratuszu złożył m. in. Oskar Kosenda (z lewej)
Petycję w łowickim ratuszu złożył m. in. Oskar Kosenda (z lewej) Rafał Klepczarek
Zanosi się na to, że Rada Miejska w Łowiczu w przyszłym tygodniu odrzuci petycję podpisaną przez 255 osób, które nie chcą księdza biskupa Andrzeja F. Dziuby w gronie honorowych mieszkańców pelikaniego grodu. Jej przewodniczący Jacek Wiśniewski 26 listopada przedłoży radnym do głosowania projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku o pobawienie honorowego obywatelstwa ordynariusza diecezji łowickiej.

Rada miejska nie pozbawi biskupa łowickiego honorowego obywatelstwa.

Działacze Lewicy 16 października złożyli w Urzędzie Miejskim w Łowiczu petycję w sprawie odebrania honorowego obywatelstwa księdzu biskupowi Andrzejowi F. Dziubie. Ordynariusz diecezji łowickiej oskarżany jest o tuszowanie przypadków pedofilii w podległych mu parafiach. Zebrano pod nią 255 podpisów.

Autorzy wniosku oraz osoby, które ją poparły, są zdania, że „tytuł Honorowego Obywatela Łowicza powinien być zarezerwowany dla osobistości wybitnych, zasłużonych, będących wzorem dla mieszkańców”. Uważają oni, że „biskup Dziuba swoją obecnością na liście (honorowych łowiczan – przyp. red.) kładzie cień na innych zasłużonych i stawia nasze miasto w złym świetle”.

W uzasadnieniu petycji znalazło się stwierdzenie, że „przez 25 lat biskup krył księdza Piotra S. – przestępcę seksualnego – przenosząc go na kolejne parafie”. Zdaniem Lewicy, ksiądz biskup nie zrobił nic, aby odizolować „pedofila” od dzieci mimo obszernej wiedzy na temat „obrzydliwych czynów”, których dopuszczał się duchowny w diecezji łowickiej. Autorzy petycji mają także za złe kościelnemu hierarsze, iż nie zgłosił wielu przypadków pedofilii organom ścigania mimo, że obligowało go do tego prawo.

- Zatajanie wiedzy o czynie karalnym i krycie przestępcy samo w sobie jest przestępstwem – napisali autorzy petycji. – Biskup Dziuba swoim zachowaniem naraził mieszkańców Łowicza, naraził dzieci, naraził na szwank reputację miasta i Kościoła. Uważamy, że nie zasługuje na tytuł honorowego obywatela Łowicza.

Jak odnosi się to tych oskarżeń odnosi się strona kościelna? Z polecenia Stolicy Apostolskiej prowadzone było postępowanie powierzone arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi, metropolicie łódzkiemu, „w sprawie ewentualnych zaniedbań biskupa łowickiego w prowadzeniu spraw o molestowanie osób nieletnich przez niektórych duchownych jego diecezji”.

Jak poinformował nas ks. Paweł Kłys, rzecznik prasowy archidiecezji łódzkiej zebrane materiały zostały przekazane Stolicy Apostolskiej, która orzeknie, czy doszło do zaniedbań biskupa Dziuby w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne wobec małoletnich w Kościele łowickim, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Dlaczego radni będą głosować za odrzuceniem petycji? Już 29 października Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łowiczu negatywnie zaopiniowała wniosek działaczy Lewicy oraz innych podpisanych pod nim osób.

Stało się tak dlatego, że paragraf 7. regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Łowicza stanowi, iż wyróżnienie to „jest godnością niezbywalną”. Dlatego też zdaniem komisji cała rada miasta winna nie uwzględniać tej petycji.

Oskar Kosenda, lider Lewicy w Łowickiem jest zaniepokojony stanowiskiem miejskiej komisji.

- Uważam, że rada miejska powinna wprowadzić do regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdy wyróżniona nim osoba w późniejszym okresie stanie się niegodna takiego zaszczytu, a moim zdaniem i zdaniem osób, które podpisały się pod petycją tak właśnie jest w przypadku łowickiego biskupa – dodaje jeden z inicjatorów złożenia wniosku o pobawienie ks. bpa. Dziuby honorowego tytułu.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z konferencji Lewicy przed złożeniem petycji w łowickim ratuszu.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Materiał oryginalny: Rada miejska nie pozbawi biskupa łowickiego honorowego obywatelstwa [ZDJĘCIA] - Dziennik Łódzki

Dodaj ogłoszenie