Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu

Łowicz, ul. Podrzeczna 24

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu działa na terenie województwa łódzkiego. W swoich działaniach skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Za swój cel postawiła zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu dwóch stacji w województwie łódzkim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.