Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Łowicz, ul. Bonifraterska 12/14

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu nadzoruje pracę jednostek policji na terenie powiatu. A sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Komenda powiatowa jest autonomiczna w zakresie m.in:

  • przekształcania komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Do zadań Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu należą np.:

  • realizacja wspólnie z lokalnym samorządem programów prewencyjnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa,

  • identyfikacja osób

  • badania krymalistyczne śladów

  • przeciwdziałanie zagrożeniom ruchu drogowego

Jeżeli jesteś świadkiem przestępstwa, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.