Rozkład jazdy   PKS ŁÓDŹ ,  DWORZEC PÓŁNOCNY Przyjazd Kierunek Przez Stan. Odjazd 7:50S Biała k/Zgierza Zgierz   ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij


Rozkład jazdy  PKS
ŁÓDŹ ,  DWORZEC PÓŁNOCNY
Przyjazd Kierunek Przez Stan. Odjazd
7:50S Biała k/Zgierza Zgierz    
17:50F Bielawy Stryków, Głowno 4 14:50F
19:35UB Borów Zgierz, Bielawy 9 16:00UB
10:35U,
17:52
Uc
Brodnia-Zalew Poddębice, Księże Młyny 6 6:00U,
13:40
Uc
  Brzeziny Głowno, Kołacin 4 6:20F
4:57A,
5:57F, 6:42F,
7:27, 7:47F, 8:37F,
9:17F, 10:37U,
11:37, 12:37U, 13:37, 15:07UB,
16:07, 17:07UB, 17:57, 18:57UB,
19:47, 20:37UB, 21:32, 23:17
Brzeziny Lipiny 1 3:45A,
4:45F, 5:20F,
6:00, 6:30F, 7:10F,
9:10U, 9:50, 11:10U,
12:10, 13:40UB, 14:40, 15:30UB,
16:30, 17:30UB, 18:20, 19:10UB,
20:15, 22:05
4:46F,
6:51F, 8:11U,
9:51F, 10:41U,
13:31F, 16:2A,
17:51U, 21:36
F
Brzeziny Skoszewy, Dąbrówka 2 8:30U,
10:20F, 14:00F,
15:40F, 16:50
A
12:30U Brzeziny Skoszewy, Grzmiąca 2 13:00U,
15:30
U6+
6:07U,
15:27U, 19:07
U
Brzeziny Skoszewy, Wola Cyrusów 2 6:10F,
7:20U, 11:00U,
16:00U, 19:30
U
8:00U6+ Budziszewice Brzeziny, Koluszki    
16:19R Chodecz Łęczyca, Krośniewice 8 19:10R
16:35U6+,
18:55
U
Gąbin Głowno, Kiernozia 5 11:306+
6:10F,
9:40N, 16:40
U
Głowno Mąkolice 10 6:30F,
12:30U, 17:10
N
5:25F,
6:30F, 6:45F,
7:20, 7:40F, 12:45A,
15:25, 16:00A, 17:05F,
17:25, 18:15U, 19:15A,
20:25UB, 22:25
U
Głowno Stryków 10 4:40F,
5:00F, 5:40F,
10:50A, 13:10U,
13:40, 14:20A, 15:20F,
15:40, 16:30A, 17:40, 18:40UB,
19:30F, 21:10
U
8:50F Gostynin Łęczyca, Kutno    
10:00U,
17:30
UCl
Gostynin Piątek, Żychlin 9 13:30U,
18:30
UCl
17:30U Grabów Ozorków, Łęczyca    
8:45U Grodzisko Ozorków, Łęczyca    
9:50U,16:43U Grójec Rawa Maz., Biała Rawska 3 13:15U,
18:10
U
  Izbica Kuj. Łęczyca, Kłodawa 8 14:00F
8:20F Izbica Kuj. Mazew, Kłodawa    
14:55U,
21:25
U+
Kadzidłowa Ozorków, Mazew 8 17:30U
9:00U,
11:31
U
Kiernozia Głowno, Łowicz 5 17:20U6+
7:50U Kiernozia Łowicz, Błędów 5 16:00U
  Kiernozia Łowicz 5 11:30F
9:40Uh Kłodawa Krośniewice 8 11:40Uh
  Kłodawa Łęczyca, Mazew 7 11:10Uh
10:45U Kłodawa Ozorków, Łęczyca    
18:25UB Kłodawa Ozorków, Mazew 8 13:30UB
14:05U,
15:55
F
Koło Grabów 8 8:40U,
10:00
F
18:29U5+ Koło Grabów, Umień 8 11:30A,
17:10
Um
8:25Uh,
12:30
U
Koło Łęczyca, Grabów 8 7:15U
  Koło Łęczyca, Kłodawa 8 16:10U
9:35Uh,
17:50
Uh
Koło Łęczyca, Świnice 8 10:40U,
12:30Uh, 18:50
Uh
16:29U Konin, D.A. Poddębice, Turek 6 9:20PA
  Krośniewice Łęczyca 8 17:50U
19:20U Księże Młyny Dalików, Poddębice 6 15:10U
11:50Ucd Księże Młyny Poddębice 6 8:10Ucd
8:05U,
11:05U, 19:05
U
Kutno Łęczyca, Krośniewice 8 10:20U,
12:10F, 15:00
U
15:35U Kutno Łęczyca, Witonia 8 9:30U,
16:00
U
7:40U,
9:10
U
Kutno Piątek 9 12:40F,
17:05U, 20:00
Um
9:40U,
11:30U, 18:05
Um
Kutno Piątek, Żychlin 9 10:10U,
14:30U, 19:00
Um
17:35U+6 Leszno   8 14:006+
21:30 Licheń Grabów, Konin, D.A. 8 14:40
15:05U Licheń Świnice, Konin, D.A. 8 5:40U
8:10U Luszyn Piątek, Żychlin 9 16:30U
8:056+,
10:15U, 16:55
U
Łęczyca Leśmierz, Tum 7 18:00U
6:25U Łęczyca Ozorków 7 19:406+,
2050LF+, 21:30
+U
9:15U,
12:05U, 14:55U,
19:25
U
Łęczyca Parzęczew, Leźnica 7 8:00U,
10:30U, 12:30U,
15:40U, 20:00
U
6:35F Łęczyca Sokolniki k/Ozorkowa    
8:10F,
17:55
U
Łęczyca Sokolniki, Leśmierz 7 9:10U,
10:50U, 13:20U,
19:00
U
8:35F,
10:35A, 16:35
F
Łowicz Głowno 5 5:20F,
6:50A, 19:00
U
  Łowicz Głowno, Łyszkowice 4 9:30U
8:20U Łowicz Głowno, Waliszew    
9:10F,
8:45
F
Łowicz Lipiny, Łyszkowice 5 5:30F,
14:45
F
  Łowicz Wola Makolska 4 11:20U
5:35U,
7:10U, 8:05U,
8:15U, 8:35U,
9:15PA, 9:55F,
10:15L, 10:25U,
10:30U, 10:35U,
11:05UV, 11:10Uh,
11:15U, 11:25A,
11:35s, 11:40Uh,
11:50F, 11:50U6+,
12:30Uh, 12:35U,
12:55U, 13:15U,
13:35A, 14:00F,
14:10U, 14:25U,
14:35, 15:15U,
15:35U, 15:50, 15:55U,
16:05U, 16:15PU,
17:00U, 17:00U,
17:05Um, 17:55Nn,
18:10U, 18:40Uh,
19:15U5+, 19:15Un,
19:55Um, 20:05Un,
22:10Un
Łódź, D.A. Centralny     7:45U,
7:48A, 8:01U,
8:20F, 8:25Uh,
8:27U, 9:04PA,
9:08UV, 9:15L,
9:15U, 9:26F,
9:26U6+, 9:35Uh,
9:40Uh, 9:50U,
10:04PU, 11:00U,
11:35U, 11:40U,
12:52A, 13:05U,
14:10U, 14:22U,
14:46, 14:51U, 15:00U,
15:05U, 15:10U,
16:00F, 16:29U,
16:30U, 16:31U,
16:43U, 16:55Nn,
18:00Uh, 18:05Un,
18:29U5+, 19:00Um,
19:05s, 20:30I,
20:35U, 21:22Un,
21:35
17:30F Mąkolice   4 15:30F
11:35U Mława Kutno D.K., Płock, D.K. 9 14:20U
9:25N Nowe Miasto Brzeziny, Biała Rawska 3 14:20N
17:25U,
19:55
Nowe Miasto Rawa Maz., Biała Rawska 3 5:40U,
10:20U, 15:20
UBe
8:15A,
12:05A, 13:45
U
Nowe Miasto Rawa Maz., Domaniewice 3 7:50U,
13:50, 15:50
N
7:15N,
9:00, 11:20, 12:40, 14:40A,
16:30, 18:10U, 20:40
Nowe Miasto Rawa Maz., Jankowice 3 5:00A,
6:20, 8:50A, 10:50, 11:50U,
12:30U, 14:50, 16:50A,
17:50
9:50A Nowe Miasto Rawa Maz., Trębaczew    
  Ozorków   7 19:40F
6:05F,
7:00HF, 7:35F,
8:55F, 10:45F,
12:05F, 15:15U,
16:05S, 17:05U,
17:35
F
Piątek Zgierz, Gieczno 9 4:10F,
5:00F, 5:40F,
6:50F, 8:10F,
9:30F, 13:10U,
14:00S, 14:50U,
15:30
F
7:35U Pieczew Ozorków, Grabów 7 18:20U
9:10L,
13:45U, 15:00U,
20:30
U
Płock Głowno, Gąbin 5 8:10U,
10:20L, 12:40U,
15:00
U
13:00U Płock Łęczyca, Kutno 8 13:00U
16:20U Płock Ozorków, Gostynin    
10:55U,
14:55U, 16:25U,
18:55
Um
Płock Piątek, Kutno 9 8:20U,
10:30U, 15:40
U
19:00s Płock Piątek, Żychlin 9 11:40s
9:08UV,
18:00
Un
Płock, D.A./D.K. Łęczyca, Gostynin 8 11:10UV,
19:20
Un
6:20A,
8:35Uc, 18:50
Uc
Poddębice Aleksandrów 6 10:20Uc,
16:40Uc, 17:10A,
19:30
Uc
13:00Uc,
15:30
U
Poddębice Aleksandrów, Dalików 6 6:40F,
11:00A, 13:00
U
7:30Uc Poddębice Brudów    
8:10F Poddębice Ciężków 6 5:40F
11:50A Poddębice Łążki 6 8:00A,
17:30
F
8:54A,
17:04
A
Poddębice Łążki, Wartkowice    
  Poddębice Sanie 6 18:50Uc
6:40U Rawa Maz.   3 19:50U
15:50U,
18:45
U+
Rawa Maz. Brzeziny, Jeżów 3 19:20U+
9:55U,
17:20U, 18:15
U
Rawa Maz. Brzeziny, Koluszki 2 6:50U,
9:00U, 12:50
U
  Rawa Maz. Brzeziny, Radwanka 2 18:30U
16:50Nn Sierpc Łowicz, Płock 5 18:00Nn
  Skęczniew Dalików, Księże Młyny 6 12:10F
16:30A Skęczniew Poddębice, Księże Młyny    
8:01U,
9:26U6+, 14:46, 16:31
U
Skierniewice Głowno 4 10:30U,
11:50U6+, 15:50, 17:00
U
12:05A Skierniewice Głowno, Łyszkowice 4 7:30A
9:26F Sochaczew Głowno, Skierniewice 4 11:50F
9:45k,
11:15k, 12:45k,
16:45k, 18:15k,
19:45
k
Sokolniki   10 8:30k,
10:00k, 11:30k,
15:30k, 17:00k,
18:30
k
7:05F Stryków   4 6:00F
12:52A Świnice Ozorków    
20:30j Świnice Ozorków, Łęczyca 7 16:40U
14:51U Świnice Poddębice, Niewiesz    
20:40Fr Świnice Sokolniki, Łęczyca    
20:25U Turek Aleksandrów, Uniejów 6 15:20U
7:48A Turek Ozorków, Uniejów 7 13:40A
8:27U,
9:04PA, 10:04PU,
14:22U, 21:22
Un
Turek Poddębice, Uniejów 6 11:20U,
16:20PU, 19:20U5+,
21:10Un, 22:15
Un
6:45, 7:35N,
7:55A, 11:05, 12:35F,
17:25, 18:15
UBe
Uniejów Aleksandrów, Poddębice 6 7:40, 8:30F,
14:10, 14:40UBe, 15:50N,
17:40, 18:30
UBe
18:16FG Wartkowice Ozorków 7 14:30FG
7:21A,
10:46+, 16:16
U
Wilamów Ozorków, Uniejów 7 11:30U,
17:00
N
8:00F Żelechlinek Brzeziny, Koluszki    


 


Legenda


+ - kursuje w dni świąteczne -
niedziele i święta

5 - kursuje w piątki

6 - kursuje w soboty

A - nie kursuje w niedziele i święta

B - kursuje codziennie oprócz sobót

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

G - nie kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych

H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych od poniedziałku do piątku
w dni robocze

L - nie kursuje 25, 26.XII, 1 stycznie i dwa dni wielkanocy

N - nie kursuje 25.XII i pierwszy dzień św. Wielkanocnych

P - kurs pośpieszny

R - kursuje od 17.VI do 31.VIII w piątki, soboty, niedziele

S - kursuje w dni nauki szkolnej

U - nie kursuje 25.XII, Nowy Rok i pierwszy dzień św. Wielkanocnych

V - kurs przyśpieszony

- nie kursuje na odcinku Konin-Licheń od 15.XII do 15.IV

c - nie kursuje 26.XII

d - w okresie od 01.X do 31.III kurs skrócony do Poddębic

e - nie kursuje 01,03.V, Boże Ciało, 15.III, 01,11.XI

h - nie kursuje 24.XII  /Wigilia/

j - kursuje w soboty i niedziele od 28.V do 30.IX 2001

k - kursuje od 01.V do 31.VIII w soboty, niedziele i święta

l - nie kursuje 24.XII, oraz w Wielką Sobotę

ł - nie kursuje na odcinku Konin-Licheń w okresie od 13.XI do 15.IV

m - nie kursuje 24 i 31.XII

n - nie kursuje 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę

r - kursuje w soboty, niedziele i święta od 28.V do 30.IX 2001

s - kursuje w piątki, soboty i niedziele


góra


 
Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!