50 złotych pomocy na rodzinę

50 złotych pomocy na rodzinę, Od 1 stycznia przyszłego roku najubożsi będą mogli ubiegać się o dodatek energetyczny. Choć nie ma tu jeszcze zbyt wiele pewników, to mówi się, iż otrzymają oni miesięcznie do 50 zł dodatkowego wsparcia.

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
O nową formę pomocy będą mogły wystąpić do ratusza osoby, którym już przyznano dodatek mieszkaniowy i są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z zakładem energetycznym. Dodatek energetyczny będzie wypłacany odbiorcy prądu do 10. dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym tego typu pomoc będzie przekazywana mniej zamożnym do końca tego miesiąca. Nowy dodatek miesięcznie będzie wynosił 1/12 kwoty rocznej dopłaty, ogłaszanej przez ministra gospodarki.
Beneficjent nowej dopłaty rocznie otrzyma nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy prądu w gospodarstwie domowym, ogłaszanej do 31 marca każdego roku przez prezesa URE. Obecnie jest to 0,6208 zł z VAT.
Wysokość l
∨ Czytaj dalej

imitu wynosi: 900 kWh w roku kalendarzowym - dla osoby samotnej, 1250 kWh w roku - dla 2 do 4 osób oraz 1500 kWh rocznie dla większych rodzin, co najmniej 5 osobowych.
Na wypłatę dodatku energetycznego gminy otrzymają dotacje celowe z budżetu państwa, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. W przyszłym roku przeznaczono wstępnie na ten cel ok. 115 mln zł.
W Urzędzie Miejskim w Łowiczu realizacją zadania związanego z przyznawaniem dodatku energetycznego będzie się zajmował wydział wpraw lokalowych i działalności gospodarczej. W Skierniewicach będzie to wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UM, a w Rawie Mazowieckiej pracownica wydziału oświaty, kultury, zdrowia i sportu.
Ile rodzin ma szansę na otrzymanie tej formy pomocy? W Łowiczu w 2012 roku władze miasta dodatkami mieszkaniowymi wsparły ok. 460 rodzin, w Skierniewicach było ich ok. 470, a w Rawie Mazowieckiej ok. 230. Są to dane szacunkowe oparte na liczbie wypłaconych świadczeń tego typu w podziale na statystyczne dwanaście miesięcy.

Komentarze (4)

avatar
avatar

a czemu podpisujesz sie w imieniu zespolu swojego ? czy do protestow sluzy zespol ??? zapomnialas o jego przeznaczeniu ? ale tobie tak wygodnie....

avatar
OBRONA OJCZYZNY PRZED OKUPANTEM I UZURPATORAMI TO ŚWIĘTY OBOWIAZEK ! (gość)

Najpierw okupant okrada a pózniej udaje dobroczyńcę... (gość)

Każdy Polak ma konstytucyjne prawo i obowiązek bronić Ojczyznę POLAKÓW przed okupantem żydowskim a nie dawać się podpuszczać okupantowi na braci Słowian!
Uzurpatorzy u władzy w Polsce wyłonieni w wyniku fałszowanych wyborów ( doskonale udowodnionych z naszym udziałem przez K. Puzynę ), odwracają uwagę od faktu, że OBWE, Rada Europejska, Komisja Europejska oraz Parlament Europejski są o tym fakcie powiadomione.
O dokonanym zamachu stanu pseudo narodowcy społeczeństwa nie informują, bo są asekurantami okupanta !
Więcej w ogłoszeniach pod petycją przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: http://www.petycjeonline.com/a/18709 oraz w Liście otwartym do Narodu Polskiego zawierającym wezwanie Tadeusza Cichockiego do tworzenia Oddziałów Obrony Koniecznej http://www.tcichocki.pl/ , http://www.umstno.com/
Bezwzględnie Polacy mają prawo nazywać przedstawicieli władz wszelkich szczebli: U Z U R P A T O R A M I....Prosimy o odważne rozpowszechnianie tej wiedzy! To okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI ! …
Z poważaniem Teresa Wojda, Maria Bejda, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie", Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU

avatar
Najpierw okupant okrada a pózniej udaje dobroczyńcę... (gość)

Każdy Polak ma konstytucyjne prawo i obowiązek bronić Ojczyznę POLAKÓW przed okupantem żydowskim a nie dawać się podpuszczać okupantowi na braci Słowian!
Uzurpatorzy u władzy w Polsce wyłonieni w wyniku fałszowanych wyborów ( doskonale udowodnionych z naszym udziałem przez K. Puzynę ), odwracają uwagę od faktu, że OBWE, Rada Europejska, Komisja Europejska oraz Parlament Europejski są o tym fakcie powiadomione.
O dokonanym zamachu stanu pseudo narodowcy społeczeństwa nie informują, bo są asekurantami okupanta !
Więcej w ogłoszeniach pod petycją przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: http://www.petycjeonline.com/a/18709 oraz w Liście otwartym do Narodu Polskiego zawierającym wezwanie Tadeusza Cichockiego do tworzenia Oddziałów Obrony Koniecznej http://www.tcichocki.pl/ , http://www.umstno.com/
Bezwzględnie Polacy mają prawo nazywać przedstawicieli władz wszelkich szczebli: U Z U R P A T O R A M I....Prosimy o odważne rozpowszechnianie tej wiedzy! To okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI ! …
Z poważaniem Teresa Wojda, Maria Bejda, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie", Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU

Wybierz kategorię