50 złotych pomocy na rodzinę, Od 1 stycznia przyszłego roku najubożsi będą mogli ubiegać się o dodatek energetyczny. Choć nie ma tu jeszcze zbyt wiele pewników, to mówi się, iż otrzymają oni miesięcznie do 50 zł dodatkowego wsparcia.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
O nową formę pomocy będą mogły wystąpić do ratusza osoby, którym już przyznano dodatek mieszkaniowy i są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z zakładem energetycznym. Dodatek energetyczny będzie wypłacany odbiorcy prądu do 10. dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym tego typu pomoc będzie przekazywana mniej zamożnym do końca tego miesiąca. Nowy dodatek miesięcznie będzie wynosił 1/12 kwoty rocznej dopłaty, ogłaszanej przez ministra gospodarki.
Beneficjent nowej dopłaty rocznie otrzyma nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy prądu w gospodarstwie domowym, ogłaszanej do 31 marca każdego roku przez prezesa URE. Obecnie jest to 0,6208 zł z VAT.
Wysokość limitu wynosi: 900 kWh w roku kalendarzowym - dla osoby samotnej, 1250 kWh w roku - dla 2 do 4 osób oraz 1500 kWh rocznie dla większych rodzin, co najmniej 5 osobowych.
Na wypłatę dodatku energetycznego gminy otrzymają dotacje celowe z budżetu państwa, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. W przyszłym roku przeznaczono wstępnie na ten cel ok. 115 mln zł.
W Urzędzie Miejskim w Łowiczu realizacją zadania związanego z przyznawaniem dodatku energetycznego będzie się zajmował wydział wpraw lokalowych i działalności gospodarczej. W Skierniewicach będzie to wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UM, a w Rawie Mazowieckiej pracownica wydziału oświaty, kultury, zdrowia i sportu.
Ile rodzin ma szansę na otrzymanie tej formy pomocy? W Łowiczu w 2012 roku władze miasta dodatkami mieszkaniowymi wsparły ok. 460 rodzin, w Skierniewicach było ich ok. 470, a w Rawie Mazowieckiej ok. 230. Są to dane szacunkowe oparte na liczbie wypłaconych świadczeń tego typu w podziale na statystyczne dwanaście miesięcy.

Komentarze (4)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Teresa W

a czemu podpisujesz sie w imieniu zespolu swojego ? czy do protestow sluzy zespol ??? zapomnialas o jego przeznaczeniu ? ale tobie tak wygodnie....

OBRONA OJCZYZNY PRZED OKUPANTEM I UZURPATORAMI TO ŚWIĘTY OBOWIAZEK ! (gość)

Najpierw okupant okrada a pózniej udaje dobroczyńcę... (gość)

Każdy Polak ma konstytucyjne prawo i obowiązek bronić Ojczyznę POLAKÓW przed okupantem żydowskim a nie dawać się podpuszczać okupantowi na braci Słowian!
Uzurpatorzy u władzy w Polsce wyłonieni w wyniku fałszowanych wyborów ( doskonale udowodnionych z naszym udziałem przez K. Puzynę ), odwracają uwagę od faktu, że OBWE, Rada Europejska, Komisja Europejska oraz Parlament Europejski są o tym fakcie powiadomione.
O dokonanym zamachu stanu pseudo narodowcy społeczeństwa nie informują, bo są asekurantami okupanta !
Więcej w ogłoszeniach pod petycją przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: http://www.petycjeonline.com/a/18709 oraz w Liście otwartym do Narodu Polskiego zawierającym wezwanie Tadeusza Cichockiego do tworzenia Oddziałów Obrony Koniecznej http://www.tcichocki.pl/ , http://www.umstno.com/
Bezwzględnie Polacy mają prawo nazywać przedstawicieli władz wszelkich szczebli: U Z U R P A T O R A M I....Prosimy o odważne rozpowszechnianie tej wiedzy! To okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI ! …
Z poważaniem Teresa Wojda, Maria Bejda, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie", Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU

Najpierw okupant okrada a pózniej udaje dobroczyńcę... (gość)

Każdy Polak ma konstytucyjne prawo i obowiązek bronić Ojczyznę POLAKÓW przed okupantem żydowskim a nie dawać się podpuszczać okupantowi na braci Słowian!
Uzurpatorzy u władzy w Polsce wyłonieni w wyniku fałszowanych wyborów ( doskonale udowodnionych z naszym udziałem przez K. Puzynę ), odwracają uwagę od faktu, że OBWE, Rada Europejska, Komisja Europejska oraz Parlament Europejski są o tym fakcie powiadomione.
O dokonanym zamachu stanu pseudo narodowcy społeczeństwa nie informują, bo są asekurantami okupanta !
Więcej w ogłoszeniach pod petycją przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: http://www.petycjeonline.com/a/18709 oraz w Liście otwartym do Narodu Polskiego zawierającym wezwanie Tadeusza Cichockiego do tworzenia Oddziałów Obrony Koniecznej http://www.tcichocki.pl/ , http://www.umstno.com/
Bezwzględnie Polacy mają prawo nazywać przedstawicieli władz wszelkich szczebli: U Z U R P A T O R A M I....Prosimy o odważne rozpowszechnianie tej wiedzy! To okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI ! …
Z poważaniem Teresa Wojda, Maria Bejda, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie", Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU